Batang inabandona noon ng sariling magulang, isa nang matagumpay na Scientist sa Amerika ngayon.

Batang inabandona noon ng sariling magulang, isa nang matagumpay na Scientist sa Amerika ngayon.


Sadyang napakasakit sa isang bata ang malaman na iniwan ito ng kanyang mga magulang sa bahay ampunan. Sa murang edad ay hindi nila naranasan ang pagma

Pinay yaya noon sa HongKong, isa na ngayong CEO ng private school sa Canada.
Viral walking hotdog vendor sa Makati, isang inspirasyon sa panahon ng pandemya.
Manong konduktor noon, limousine driver na pala ngayon sa Los Angeles, California.

Sadyang napakasakit sa isang bata ang malaman na iniwan ito ng kanyang mga magulang sa bahay ampunan. Sa murang edad ay hindi nila naranasan ang pagmamahal ng isang pamilya, ang pakiramdam na mayroon silang taong masasandalan at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Kaya naman ay isang malaking biyaya ang pagkakaroon ng pamilya na nagmamahal sa iyo sa kabila ng pagsubok na dumarating sa buhay.

Kasama ang kanyang kapatid, ay matapang na hinarap ni Fernando Kuehnel ang hamon ng buhay. Anim na taon ito nang iwan sa bahay ampunan at sa pagsapit ng kanyang isa sampung kaarawan ay sinubukan nitong mamuhay magisa sa kalsada. Naranasan nitong magkalkal ng basura upang may makain at magtulak ng kariton upang mabuhay. Subalit nang malaman niya na aampunin na ang kanyang dalawang kapatid na lalaki ay bumalik siya sa bahay ampunan sa edad na 13.

Fernando Kuehnel: From pushing carts to driving Porsche in America - The  Filipino Times

Magasawang Amerikano ang umampon sa kanila at dinala sila sa Amerika. Sa halip na maranasan nila ang pakiramdan ng pagmamahal ng isang pamilya ay napuno ng kalungkutan at kaguluhan ang kanilang mundo. Ibinalik rin sila ng magasawa sa bahay ampunan, at sa puntong iyon ay dalawang beses nila naranasan ang iwan ng magulang.

Matapos nila maranasan magkaroon ng dalawang pares ng magulang ay hindi na sila umaasa sa mag-asawang Kuehnel. Sila ay magasawang Amerikano at ang pangatlong magulang na kikilalanin nila. Subalit desidido ang magasawa na mahalin at handa sa pagsubok na maari nilang kaharapin. Pakonti-konti ay natutunan rin nilang mahalin ang mga ito. Bagamat hindi naging madali na masanay sila sa isa’t isa at magtiwala muli na hindi na sila iiwan, ay nagawa ito ng magkapatid. Sa wakas ay mayroon na silang pamilya.

Isang Batang Inabandona noon, Nakapagtapos bilang Suma Cum Laude at  matagumpay na naging Scientist sa Amerika Ngayon – Reader's Channel

Nakapagtapos si Fernando ng kursong nursing at naging Suma Cum Laude sa kursong Business Administration in Healthcare. Ngayon ay nagtatrabaho ito bilang clinical scientist sa kilalang kompanya na Novartis. Nakapagsulat rin ito ng libro na nagbabahagi ng kwento ng kanyang buhay at ang kita sa librong ito ay mapupunta sa Kabataan Charity na inilungsad niya. Nais umano ni Fernando na marami pang kabataang Pilipino ang ma-adopt at mabigyan ng magandang buhay.

Man Who Got Abandoned by his Parents Became a Street Kid – Now a Successful  Scientist in the U.S because of his Determination and Handwork – Pixelated  Planet

COMMENTS